bio-engine.com

 

logo banner

 

 

เว็บไซต์ bio-engine.com คือหนึ่งในเว็บไซต์ที่มุ้งหวังว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับสาระควงามรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านของเทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองต่างๆ ทั้งทางการเเพทย์เเละอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงเเละเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน การที่ได้เข้ามาติดตามในเว็บไซต์แห่งนี้ แน่นอนว่าเป็นเเหล่งรวมความรู้ทางด้านการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ้งเน้นไปในเรื่องของชีวภาพ bio-engine ที่กำลังได้รับความนิยม ที่มีทีมงานคอยให้ข้อมูลเเละอัพเดตเนื้อหาอยู่อย่างต่อเนื่อง ในด้านของการรักษาโรคร้ายด้วยวิธีใหม่ ที่ได้ผ่านการทดลองจากทีมเเพทย์เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่กำลังประสบกับปัญหาที่ยังหาทางออกไปเจอ ทั้งนี้นอกเหนือจากการได้รู้ถึงเเนวการรักษารูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยเเล้ว ยังได้รู้ถึงที่มาที่ไปของโรคร้าย หรือสิ่งอื่นๆ ที่ได้ทำการทดลองอีกด้วย

 

 วิวัฒนาการแห่งการป้องกันและรักษาเพื่อมวลมนุษย์

โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและความก้าวหน้า มนุษย์สามารถประยุกต์ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยเทคโนโลยี อีกหนึ่งความสำเร็จของมนุษย์ที่คิดค้นขึ้นมาที่เราอาจได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือคำว่า เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งก็คือ การนำความองค์ความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ปรับปรุงใช้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นหรือตรงตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพนี้สามารถนำมาใช้ได้กับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งแวดล้อม การเกษตร และทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นี้แหละที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คือ การนำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ กับกระบวนการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรักษา การสร้างขึ้นใหม่ การปรับปรุง การวินิจฉัย ก็ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก จึงมีการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นมากมายหลายแขนง Readmore

 

 

                                                                                 Combination US

 

พืช GMOs เทคโนโลยีล้ำสมัยสร้างพืชพันธุ์ได้ตามใจต้องการ

พืช GMOs หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง พืชที่ได้รับการคัดเลือกจากทางพันธุวิศวกรรมแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการ เช่น เป็นพืชที่มีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เป็นพืชที่สามารถต้านทานต่อศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเป็นต้น เมื่อคัดเลือกได้แล้วก็นำมาตัดต่อยีนเข้าด้วยกัน

วิธีทำพืช GMOs

ต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช โดยคัดสรรยีนที่ตรงตามความต้องการแล้วตัดต่อเพื่อให้พืชนั้นมีคุณภาพตามที่เราต้องการ โดยยีนนั้นจะถ่ายทอดสารพันธุกรรมของตนไปสู่เซลล์ของพืชแล้วเข้าสู่ดีเอ็นเอของพืชที่เราต้องการ และสุดท้ายก็จะแสดงออกตามยีนที่เราได้ถ่ายทอดลงไปเพื่อควบคุมลักษณะให้ได้ตามที่เราต้องการได้ ทั้งพืชเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกด้วย โดยมีกระบวนการถ่ายฝากยีนได้ 2 วิธีการ Readmore

 

 

จีโนมมนุษย์คืออะไร

จีโนมมนุษย์ คือ ศูนย์กลางการควบคุมพันธุกรรมมนุษย์อันประกอบด้วยโครโมโซม ยีน และนิวคลีโอไทด์ต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต ลักษณะรูปร่าง และการทำงานของอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงหรือเจ็บป่วย ภายในจีโนมจะถ่ายทอดวิวัฒนาการและดีเอ็นเอของมนุษย์คนนั้น ๆ ไว้ทั้งหมดซึ่งเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มาก เพราะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาภาวะร่างกายของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคและอื่น ๆ

จีโนมมนุษย์นั้นถูกค้นพบเมื่อราว 50 ปีก่อน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และได้พบว่ามีคุณประโยชน์อย่างมหันต์จึงได้มีการวิจัยศึกษามาเรื่อย ๆ จนเกิดโครงการจีโนมมนุษย์ขึ้นในปี 1999 โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศและประสบความสำเร็จในปี 2003 สามารถวิเคราะห์วิจัยและนำจีโนมมนุษย์มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะทางการแพทย์ การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านจีโนมมนุษย์แล้วยังขยายผลนำไปใช้ศึกษากับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป Read More

GNO Human

ยีนบำบัดกับประโยชน์มากมายที่ควรรู้

ในร่างกายมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอวัยวะจำนวนมาก และในอวัยวะต่าง ๆ ก็ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากอีกเช่นกัน ส่วนในเซลล์นั้นก็ยังมีส่วนประกอบย่อยอีกกว่า 30,000 ชนิด ที่เราเรียกว่า ยีน หน้าที่ของยีนคือควบคุมให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและทำงานปกติ แต่หากยีนนั้นมีการเสื่อมสภาพหรือมีสิ่งใดคุกคามเข้าไปก่อให้เกิดความผิดปกติหรือมีลักษณะผิดแผกไป ก็จะส่งผลกระทบให้ร่างกายมีความผิดปกติตามไปด้วยและก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา ทางเข้า​ sbobet นอกจากนั้นยีนยังเป็นคล้ายกับศูนย์กลางของการกำกับควบคุมให้ร่างกายเป็นไปตามลักษณะที่ควรจะเป็น ที่เราเรียกว่า DNA ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมไปถึงโรคภัยต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อทราบต้นตอแบบนี้แล้ว ทางการแพทย์จึงมีการคิดค้นหาวิธีที่จะกำจัดตัวการให้หมดสิ้นไปโดยการคิดค้นให้ยีนมีความปกติมากขึ้น จึงค้นพบการรักษาที่เรียกว่า ยีนบำบัด เกิดขึ้นนั่นเอง

ยีนบำบัด เป็นการบรรเทาหรือรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใส่ยีนที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมและแข็งแรงเข้าไปแทนยีนที่เกิดปัญหาในร่างกายมนุษย์ กระบวนการทำได้โดยใส่ยีนที่ปกติสมบูรณ์เข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์บริเวณยีนหรือเซลล์ที่มีปัญหา ยีนดีจะเข้าไปรวมกับจีโนมในเซลล์และสร้างโปรตีนที่ดีให้กับร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นสามารถต่อต้านไวรัสหรือเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการนำเอาเซลล์ที่ผิดปกตินั้นออกมานอกร่างกายแล้ว กระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงยีนนั้นโดยใช้ไวรัส Read More

บทความนำเสนอ

สมัครบาคาร่าออนไลน์