พืช GMOs เทคโนโลยีล้ำสมัยสร้างพืชพันธุ์ได้ตามใจต้องการ

GMOs

พืช GMOs หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง พืชที่ได้รับการคัดเลือกจากทางพันธุวิศวกรรมแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการ เช่น เป็นพืชที่มีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ เป็นพืชที่สามารถต้านทานต่อศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีเป็นต้น เมื่อคัดเลือกได้แล้วก็นำมาตัดต่อยีนเข้าด้วยกัน

วิธีทำพืช GMOs

ต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช โดยคัดสรรยีนที่ตรงตามความต้องการแล้วตัดต่อเพื่อให้พืชนั้นมีคุณภาพตามที่เราต้องการ โดยยีนนั้นจะถ่ายทอดสารพันธุกรรมของตนไปสู่เซลล์ของพืชแล้วเข้าสู่ดีเอ็นเอของพืชที่เราต้องการ และสุดท้ายก็จะแสดงออกตามยีนที่เราได้ถ่ายทอดลงไปเพื่อควบคุมลักษณะให้ได้ตามที่เราต้องการได้ ทั้งพืชเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอีกด้วย โดยมีกระบวนการถ่ายฝากยีนได้ 2 วิธีการ คือ

– ถ่ายฝากยีนได้โดยตรง เช่น ใช้เข็มฉีดยาฉีดยีนเข้าไปโดยตรง การใช้กระแสไฟฟ้า การใช้เครื่องยิงอนุภาค เป็นต้น

– ถ่ายฝากยีนได้โดยพาหะ เช่น ในแบคทีเรียเป็นพาหะ เป็นต้น

ข้อดีของพืช GMOs

– ทำให้ได้พืชที่มีความทนทานและตรงกับความต้องการมากขึ้น
– ลดการใช้สารเคมีกับพืช ทำให้ไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย

– ลดการขาดแคลนอาหารจากพืชได้ เพราะเราสามารถคัดเลือกและสร้างพืชพันธุ์ขึ้นมาเองได้ตามใจต้องการ

– สามารถเพิ่มวิตามินและคุณค่าทางโภชนาการให้พืชได้มากขึ้น

– ลดกระบวนและเวลาในการผสมพันธุ์พืช และได้พืชที่มีคุณภาพแม่นยำตามต้องการ

– ได้พันธุ์พืชใหม่ ๆ จากการผสมยีนทั้งสายพันธุ์เดียวกันและข้ามสายพันธุ์ มีประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์ เช่น ได้ดอกไม้สีใหม่ ๆ เป็นต้น

ข้อเสียของพืช GMOs

– อาจมีสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้นในพืช GMOs โดยที่เราไม่คาดคิด ที่อาจส่งผลเป็นอันตรายต่อผู้ที่บริโภคเข้าไปได้
– พืช GMOs เป็นพาหะสำหรับสารอันตรายได้มากกว่าพืชปกติ เพราะมีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าพืชตามปกติทั่วไป

– อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เพราะพืช GMOs เป็นสายพันธุ์ของพืชที่เกิดขึ้นใหม่โดยไม่ได้เกิดขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งปกติธรรมชาตินั้นจะมีกระบวนการต่างๆ ที่เกิดสมดุลกันอยู่แล้ว การก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นสามารถขัดต่อกระบวนการนั้นๆ ได้ อาจเกิดการสูญหายไปของพืชบางพันธุ์ หรือมียีนเด่นบางอย่างที่เราไม่ต้องการถ่ายทอดไปยังพืชได้

– อาจเกิดความไม่มั่นคงทางอาหารจากพืช เพราะอาจเกิดการผูกขาดสินค้าจากพืช GMOs เกษตรกรที่ปลูกพันธุ์พืชตามธรรมชาติก็อาจเกิดความยากลำบากในการขายสินค้า