มารู้จักกับจีโนมมนุษย์กันเถอะ

GNO Human

จีโนมมนุษย์คืออะไร

จีโนมมนุษย์ คือ ศูนย์กลางการควบคุมพันธุกรรมมนุษย์อันประกอบด้วยโครโมโซม ยีน และนิวคลีโอไทด์ต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต ลักษณะรูปร่าง และการทำงานของอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงหรือเจ็บป่วย ภายในจีโนมจะถ่ายทอดวิวัฒนาการและดีเอ็นเอของมนุษย์คนนั้น ๆ ไว้ทั้งหมดซึ่งเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มาก เพราะเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาภาวะร่างกายของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการรักษาโรคและอื่น ๆ

จีโนมมนุษย์นั้นถูกค้นพบเมื่อราว 50 ปีก่อน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และได้พบว่ามีคุณประโยชน์อย่างมหันต์จึงได้มีการวิจัยศึกษามาเรื่อย ๆ จนเกิดโครงการจีโนมมนุษย์ขึ้นในปี 1999 โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศและประสบความสำเร็จในปี 2003 สามารถวิเคราะห์วิจัยและนำจีโนมมนุษย์มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะทางการแพทย์ การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะประสบความสำเร็จทางด้านจีโนมมนุษย์แล้วยังขยายผลนำไปใช้ศึกษากับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โครงการจีโนมมนุษย์นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

  1. ประโยชน์ทางการแพทย์

จีโนมมนุษย์ช่วยให้ความกระจ่างทางด้านชีววิทยาของมนุษย์มากขึ้น อีกทั้งสามารถศึกษาถึงภาวะการเกิดของโรคต่าง ๆ ทั้งจากไวรัสและพันธุกรรม เพราะจากการศึกษาพบว่าสาเหตุของโรคภัยนั้น 90 เปอร์เซ็นต์เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ดังนั้น ข้อมูลจากการวิจัยโครงการจีโนมมนุษย์จะสามารถช่วยให้ทางการแพทย์มีความสะดวกและมีวิวัฒนาการในการรักษาได้มากขึ้น ทั้งทางการวินิจฉัยโรคที่เกิด การควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาวิธีการรักษาและยาให้มีศักยภาพมากขึ้น

  1. ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการเกษตร

ทางด้านของอุตสาหกรรมและการเกษตรนั้น เป็นการต่อยอดจากการศึกษามนุษย์ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งพืชและสัตว์เพื่อประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ เช่น เพื่อทราบโรคทางพันธุกรรมของสัตว์บางชนิด และนำมาพัฒนาวิจัยเพื่อศึกษาวิธีที่จะทำให้โรคภัยนั้นหมดไป การศึกษาและผสมพันธุ์พืชเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและมีคุณภาพดีมีผลต่อภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น เป็นต้น อีกกรณีคือจีโนมของแบคทีเรียบางชนิดจะมีความสามารถเหนือแบคทีเรียชนิดอื่นโดยเฉพาะใช้ชีวิตอยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส จึงใช้ความสามารถของมันไปผลิตเอนไซน์ที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศ และความร้อนได้ดี นำไปใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมได้ อย่างนี้เป็นต้น

  1. ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เราสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยมาเป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การศึกษาจีโนมของจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการกำจัดของเสีย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำข้อดีของมันนี้ไปพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

  1. ประโยชน์ทางจริยธรรมและสังคม

การศึกษาทางด้านจีโนมนั้นจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากดีเอ็นเอ ที่ทางกฎหมายหากเกิดคดีขึ้นสามารถใช้ดีเอ็นเอที่มีอยู่ในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายได้ เป็นต้น