หยุดยั้งไวรัสตับอักเสบบีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

Hepatitis B virus

โรคไวรัสตับอักเสบบี ถือเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดในบรรดากลุ่มโรคไวรัสตับอักเสบ ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ตามมา เช่น ระบบตับทำงานล้มเหลว มะเร็งที่ตับ เป็นต้น ซึ่งโรคนี้เป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทยเพราะมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อสูงมาก โดยเฉพาะสามารถกลายเป็นพาหะได้อีกถึง 8-10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังสามารถพัฒนากลายเป็นโรคมะเร็งที่ตับได้อีกด้วย จากการรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ตับนั้นมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบบีถึง 80 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว โดยมีผลทางพันธุกรรมด้วยเพราะพบว่า ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีจะมีโอกาสติดเชื้อได้ 65-90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งไวรัสชนิดนี้ยังสามารถเผยแพร่ติดต่อได้หลายทาง เช่น การใช้เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันโดยถุงยาง , การใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วยติดอยู่เช่น เลือด น้ำลาย , การติดต่อทางเลือด เช่น อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ การถ่ายเลือดให้แก่กัน การฝังเข็ม การสักที่ไม่มีการฆ่าเชื้อ เป็นต้น

จากความร้ายแรง และการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทำให้ทางการแพทย์เร่งวิจัยเพื่อคิดค้นสิ่งที่มาช่วยบำบัดโรคไวรัสตับอักเสบบีนี้ และก็ประสบความสำเร็จเมื่อมีการค้นพบวิธีการบำบัดโรคด้วยยีนเกิดขึ้น จึงนำมาทดลองกับโรคร้ายชนิดนี้ โดยใช้วัคซีนที่มีสารสกัดจากยีสแล้วสอดใส่ยีนของไวรัสตับอักเสบบีสกัดแล้วฉีดกลับเข้าไปในตัวผู้ป่วย วัคซีนจะเข้าไป ซึ่งวัคซีนนี้ได้มาจากไวรัสที่ได้ทำการตัดดีเอ็นเอที่ควบคุมการเจริญเติบโตออกแล้ว จะไม่เติบโตในตัวผู้ป่วยอีก แต่จะสร้างกระบวนการต้านกันในเชื้อชนิดเดียวกัน จึงช่วยบรรเทาให้ผู้ป่วยดีขึ้นหรืออาจหายขาดได้ วิธีการแบบนี้เราเรียกว่าวีการบำบัดโรคด้วยยีน เป็นหนึ่งในกระบวนการของเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเอง

เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากสำหรับประเทศไทย เพราะปัจจุบันวัคซีนต้านไวรัสตับอักเสบบีนี้ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นโดยนักวิจัยชาวไทย และเป็นชนิดแรกที่พัฒนาขึ้นมาโดยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมด้วย จากที่มุ่งมั่นพัฒนาโครงการตรวจหาสารแอนตี้บอดี้และพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพปกป้องคุ้มกันร่างกายจากไวรัสตับอักเสบบีและประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งถือเป็นผลดีเป็นอย่างมากเพราะเดิมทีประเทศไทยต้องนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นจำนวนงบประมาณหลายร้อยล้านบาท เมื่อพัฒนาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชนิดนี้ได้แล้ว เราสามารถประหยัดงบประมาณการนำเข้าลงได้มาก ทั้งยังมีประสิทธิภาพดีมีราคาถูก สามารถผลิตได้จำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการ ประหยัดเวลาในกระบวนการขนส่งแถมยังเก็บไว้ได้นานอีกด้วย