โรคร้ายไร้จุดยืน เมื่อมีการรักษารูปแบบใหม่ด้วยยีนบำบัด

Gene therapy Information

ยีนบำบัดคืออะไร

ยีนบำบัด หมายถึง การนำพายีนที่ดีหรือยีนปกติใส่เข้าไปแทนยีนที่ผิดปกติเพื่อให้ร่างกายสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้ง เพราะในร่างกายของคนเรานั้นจะมียีนต่าง ๆ อยู่มากมายที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อทำงานไปก็มีวันเสื่อมสภาพ หรืออาจเกิดจากสภาวะภายนอกคุกคาม ส่งผลให้เกิดการผิดปกติของยีนขึ้นและก่อเป็นโรคต่าง ๆ ตามมาภายหลัง เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยียีนบำบัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขยีนเสื่อมสภาพเหล่านั้นให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

โรคที่สามารถใช้ยีนบำบัดในการรักษา

– โรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดจากยีนที่ผิดปกติเพียงตำแหน่งเดียว โดยวิธีรักษานั้นจะทำการใส่ยีนไปในเซลล์เพื่อให้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมา การรักษาแบบนี้เราเรียกว่า การแทนที่ยีน

– โรคจากเชื้อไวรัส

โดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์นั้นหากมีไวรัสแปลกปลอมเข้าไปจะมีกระบวนการกำจัดออกจากร่างกายโดยภูมิคุ้มกันได้ทันที แต่ก็มีบางชนิดที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์ แฝงอยู่และอาศัยจังหวะที่ร่างกายอ่อนแอหรือจังหวะที่มีปัจจัยมากระตุ้นทำให้ไวรัสเหล่านั้นพัฒนามาเป็นโรคร้าย เช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี โรคมะเร็ง เป็นต้น การรักษาก็จะใส่ยีนที่มีความสามารถต้านไวรัสเหล่านั้นลงไปในเซลล์เชื้อไวรัสอาศัยอยู่ ทำให้ร่างกายสามารถต่อต้านไวรัสได้

วิธีการใช้ยีนบำบัดรักษาผู้ป่วย

– ใช้ยีนตัวที่สมบูรณ์รวมเข้ากับตัวรับของเซลล์เก่าที่ต้องการยีนใหม่ แล้วใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์

– ฉีดยีนที่มีเชื้อไวรัสเข้าไปในเม็ดเลือดแล้วนำไปฉีดให้ผู้ป่วย วิธีแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไวรัสชนิดนั้นขึ้นมาได้

– การใช้ยีนที่มีคุณสมบัติต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสนั้น ๆ ฉีดเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่มีเชื้อไวรัส เพื่อให้ยีนดีนั้นไปสกัดกั้นไวรัสที่ไม่ดีให้หมดไปจากร่างกาย

– การใช้ยีนส์ใหม่ที่มีความสมบูรณ์ใส่เข้าไปในไขกระดูก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเกิดขึ้น

ข้อเสียของยีนบำบัด

– เมื่อผู้ป่วยเริ่มต้นการรักษาด้วยยีนบำบัดแล้วนั้นหากยังไม่หาย จำเป็นต้องให้ยีนเดิม ๆ นั้นเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยซ้ำอีกเป็นจำนวนบ่อยครั้ง เพราะยีนนั้นจะถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยอัตโนมัติ

– ปัจจุบันประสิทธิภาพในกระบวนการถ่ายฝากยีนเพื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นั้นยังค่อนข้างต่ำ โอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง จึงไม่รับรองว่าจะรักษาได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่

– เมื่อใส่ยีนเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วจะค่อนข้างควบคุมได้ยาก และอาจได้ผลไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้