การทดลองชีวภาพ เพื่อหาเเละพัฒนาสิ่งใหม่

นักวิทยาศาสตร์ทีมงานทางการเเพทย์ได้คิดค้นเเละทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อหาข้อมูล พิจารณาถึงปัญหาเเละพัฒนาเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ในการรองรับเเละพร้อมรับมืองกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการทดลองชีวภาพคือหนึ่งช่องทางที่จะเเก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งโรคร้ายจากมนุษย์ หรือการทดลองเพื่อเปลี่ยนเเปรงสิ่งต่างๆ ให้ได้รับผลรับที่ดีมากยิ่งขึ้น