ค้นหาสิ่งใหม่ เพื่อตั้งรับปัญหาด้วยการทดลองทางชีวภาพ

กาลเวลายังเปลี่ยนเเปลง มนุษย์เรายงมีการพัฒนา เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเเต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ ไม่เว้นเเต่โรคร้ายที่มองไม่เห็น ปัญหาต่างๆ ที่ยากที่จะทำความเข้าใจ จึงทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเพื่อหาสาเหตุเเละหาทางเเก้ไข รวมทั้งทีมเเพทย์ก็ต้องให้เทคโนโลยีต่างๆ ทดลองหาทางชีวภาพเพื่อหาช่องทางในการเเก้ไขเเละรักษาสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต