ยีนบำบัดกับประโยชน์มากมายที่ควรรู้

Gene-Therapy Knowledge

ในร่างกายมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอวัยวะจำนวนมาก และในอวัยวะต่าง ๆ ก็ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากอีกเช่นกัน ส่วนในเซลล์นั้นก็ยังมีส่วนประกอบย่อยอีกกว่า 30,000 ชนิด ที่เราเรียกว่า ยีน หน้าที่ของยีนคือควบคุมให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและทำงานปกติ แต่หากยีนนั้นมีการเสื่อมสภาพหรือมีสิ่งใดคุกคามเข้าไปก่อให้เกิดความผิดปกติหรือมีลักษณะผิดแผกไป ก็จะส่งผลกระทบให้ร่างกายมีความผิดปกติตามไปด้วยและก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมา นอกจากนั้นยีนยังเป็นคล้ายกับศูนย์กลางของการกำกับควบคุมให้ร่างกายเป็นไปตามลักษณะที่ควรจะเป็น ที่เราเรียกว่า DNA ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมไปถึงโรคภัยต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อทราบต้นตอแบบนี้แล้วทางการแพทย์จึงมีการคิดค้นหาวิธีที่จะกำจัดตัวการให้หมดสิ้นไปโดยการคิดค้นให้ยีนมีความปกติมากขึ้น จึงค้นพบการรักษาที่เรียกว่า ยีนบำบัด เกิดขึ้นนั่นเอง

ยีนบำบัด เป็นการบรรเทาหรือรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใส่ยีนที่ดีมีความสมบูรณ์พร้อมและแข็งแรงเข้าไปแทนยีนที่เกิดปัญหาในร่างกายมนุษย์ กระบวนการทำได้โดยใส่ยีนที่ปกติสมบูรณ์เข้าไปสู่ร่างกายมนุษย์บริเวณยีนหรือเซลล์ที่มีปัญหา ยีนดีจะเข้าไปรวมกับจีโนมในเซลล์และสร้างโปรตีนที่ดีให้กับร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นสามารถต่อต้านไวรัสหรือเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการนำเอาเซลล์ที่ผิดปกตินั้นออกมานอกร่างกายแล้วกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงยีนนั้นโดยใช้ไวรัส ยีนก็จะสามารถเข้าสู่โครโมโซมของเซลล์นั้น เมื่อกระบวนการเหล่านี้เสร็จสิ้นจึงทำการใส่เซลล์กลับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง วิธีการเช่นนี้จะช่วยบำบัดหรือบรรเทาให้ยีนลดอาการบกพร่องลงได้

แต่ถึงกระนั้นวิธีการใช้ยีนบำบัดนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่จึงยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ปัญหาที่ว่านั้นก็มาจากกระบวนการใช้นั่นเอง เช่น การแทรกตัวของยีนเข้าสู่จีโนมซึ่งเดิมเราตั้งเป้าหมายไว้เฉพาะจุดที่มีปัญหา แต่ยีนนั้นอาจมีการแพร่กระจายและแทรกตัวสู่ยีนอื่นที่เราไม่ต้องการทำให้เกิดผลข้างเคียง เพราะพฤติกรรมของยีนเป็นสิ่งที่ควบคุมยากที่จะให้เป็นไปตามกระบวนการที่เราต้องการ อีกปัญหาหนึ่งคือเชื้อไวรัสที่เราใส่ไปในเซลล์ที่นำออกมาจากผู้ป่วยเพื่อเป็นพาหะนั้นมีความสามารถในการบรรจุยีนได้ไม่มากจึงไม่สะดวกในการบรรจุยีนที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นข้อจำกัดและทำให้กระบวนการทำงานของยีนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งนอกจากข้อจำกัดทางการแพทย์นี้ยังมีข้อโต้แย้งในทางศีลธรรมจริยธรรมเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการพบว่าเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์ตั้งแต่ตัวอสุจิและการสร้างเซลล์ไข่มีความผิดปกติ แล้วทางการแพทย์สามารถใช้ยีนบำบัดในการณ์นี้จะทำให้วิวัฒนาการของมนุษย์ผิดแผกไปจากเดิมหรือผิดธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางด้านการรักษาโรคก็ยังได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้ป่วย ถือได้ว่ายีนบำบัดนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้ กับมนุษย์ได้อย่างมากทีเดียว